Samsung Galaxy S20+

G985FXXSCDUK1

· thg 12 17, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S20+ (SM-G985F) - Khu vực MAX

Tên máy Samsung Galaxy S20+
Mã máy SM-G985F
Mã vùng MAX
AP/PDA

G985FXXSCDUK1

CSC

G985FXXSCDUK1

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 12 17, 2021
Key

8t0lfka4kt6ta0yn

Current Version

G985FXXS8DUE4/G985FOXM8DUE4/G985FXXS8DUE4/G985FXXS8DUE4

Latest Version

G985FXXSCDUK1/G985FOXMCDUJ5/G985FXXSCDUK1/G985FXXSCDUK1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G985FXXSCDUK1_CL22520152_QB45908212_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G985FXXSCDUK1_CL22520152_QB45908212_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_G985FXXSCDUK1_CP21045210_CL22520152_QB45908212_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OXM_G985FOXMCDUJ5_CL22520152_QB44940101_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OXM_G985FOXMCDUJ5_CL22520152_QB44940101_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Oreo(Android 8.0.0)

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)

Pie(Android 9)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Nougat(Android 7.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)