Samsung Galaxy S20+

G985FXXSADUH5

· thg 9 02, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S20+ (SM-G985F) - Khu vực ATO

Tên máy Samsung Galaxy S20+
Mã máy SM-G985F
Mã vùng ATO
AP/PDA

G985FXXSADUH5

CSC

G985FXXSADUH5

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 9 02, 2021
Key

qsagzy6k9hxq9iz3

Current Version

G985FXXS8DUE4/G985FOXM8DUE4/G985FXXS8DUE4/G985FXXS8DUE4

Latest Version

G985FXXSADUH5/G985FOXMADUH5/G985FXXSADUH5/G985FXXSADUH5

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G985FXXSADUH5_CL22307792_QB42599131_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G985FXXSADUH5_CL22307792_QB42599131_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_G985FXXSADUH5_CP20094890_CL22307792_QB42599131_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OXM_G985FOXMADUH5_CL22307792_QB42599131_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OXM_G985FOXMADUH5_CL22307792_QB42599131_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

R(Android 11)

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.3)

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

KitKat(Android 4.4.2)