Samsung Galaxy S20 5G

G981U1UES2DUK1

· thg 12 14, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S20 5G (SM-G981U1) - Khu vực ACG

Tên máy Samsung Galaxy S20 5G
Mã máy SM-G981U1
Mã vùng ACG
AP/PDA

G981U1UES2DUK1

CSC

G981U1UES2DUK1

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 12 14, 2021
Key

kltrdgaiikpb7kcz

Current Version

G981U1UES2DUE2/G981U1OYM2DUE2/G981U1UES2DUE2/G981U1UES2DUE2

Latest Version

G981U1UES2DUK1/G981U1OYM2DUK1/G981U1UES2DUK1/G981U1UES2DUK1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G981U1UES2DUK1_CL22299651_QB46285804_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G981U1UES2DUK1_CL22299651_QB46285804_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_G981U1UES2DUK1_CP21169581_CL22299651_QB46285804_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OYM_G981U1OYM2DUK1_CL22299651_QB46285804_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OYM_G981U1OYM2DUK1_CL22299651_QB46285804_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Oreo(Android 8.0.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.0)

Lollipop(Android 5.0.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Gingerbread(Android 2.3.6)