Samsung Galaxy S20

G980FXXU7DUE1

· thg 5 17, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S20 (SM-G980F) - Khu vực TIM

Tên máy Samsung Galaxy S20
Mã máy SM-G980F
Mã vùng TIM
AP/PDA

G980FXXU7DUE1

CSC

G980FOXM7DUE1

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 5 17, 2021
Key

ntkfegwydq4n3cc5

Current Version

G980FXXU7DUC7/G980FOXM7DUC7/G980FXXU7DUC7/G980FXXU7DUC7

Latest Version

G980FXXU7DUE1/G980FOXM7DUE1/G980FXXU7DUE1/G980FXXU7DUE1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G980FXXU7DUE1_CL21564870_QB39941627_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G980FXXU7DUE1_CL21564870_QB39941627_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_G980FXXU7DUE1_CP19091121_CL21564870_QB39941627_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OXM_G980FOXM7DUE1_CL21564870_QB39941627_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OXM_G980FOXM7DUE1_CL21564870_QB39941627_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Tizen 2.4.0.7

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)