Samsung Galaxy S20

G980FXXSCDUJ5

· thg 11 08, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S20 (SM-G980F) - Khu vực CAC

Tên máy Samsung Galaxy S20
Mã máy SM-G980F
Mã vùng CAC
AP/PDA

G980FXXSCDUJ5

CSC

G980FXXSCDUJ5

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 11 08, 2021
Key

c7vkq5f4j8xo4h5a

Current Version

G980FXXS8DUE4/G980FOXM8DUE4/G980FXXS8DUE4/G980FXXS8DUE4

Latest Version

G980FXXSCDUJ5/G980FOXMCDUJ5/G980FXXSCDUJ5/G980FXXSCDUJ5

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G980FXXSCDUJ5_CL22520152_QB44939852_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G980FXXSCDUJ5_CL22520152_QB44939852_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_G980FXXSCDUJ5_CP20707106_CL22520152_QB44939852_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OXM_G980FOXMCDUJ5_CL22520152_QB44939852_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OXM_G980FOXMCDUJ5_CL22520152_QB44939852_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Pie(Android 9)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Pie(Android 9)

Lollipop(Android 5.1.1)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)