Samsung Galaxy S10 5G

G977BXXSBFUL1

· thg 12 13, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S10 5G (SM-G977B) - Khu vực ORO

Tên máy Samsung Galaxy S10 5G
Mã máy SM-G977B
Mã vùng ORO
AP/PDA

G977BXXSBFUL1

CSC

G977BOGCBFUJ2

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 12 13, 2021
Key

w2fmtyzv879j2zof

Current Version

G977BXXU7FUE3/G977BOGC7FUE3/G977BXXU7FUE1/G977BXXU7FUE3

Latest Version

G977BXXSBFUL1/G977BOGCBFUJ2/G977BXXSBFUJ2/G977BXXSBFUL1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G977BXXSBFUL1_CL22340597_QB46766585_REV01_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G977BXXSBFUL1_CL22340597_QB46766585_REV01_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_G977BXXSBFUJ2_CP20745895-20746754_CL22340597_QB45033538_REV01_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OGC_G977BOGCBFUJ2_CL22344568_QB45269804_REV01_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OGC_G977BOGCBFUJ2_CL22344568_QB45269804_REV01_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Oreo(Android 8.1.0)