Samsung Galaxy S10+

G975U1UES4ETL1

· thg 1 05, 2021
Q(Android 10)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S10+ (SM-G975U1) - Khu vực XAA

Tên máy Samsung Galaxy S10+
Mã máy SM-G975U1
Mã vùng XAA
AP/PDA

G975U1UES4ETL1

CSC

G975U1OYM4ETL1

Phiên bản Android Q(Android 10)
Cập nhật thg 1 05, 2021
Key

szxg74fkr229mihd

Current Version

G975U1UEU2CSKP/G975U1OYM2CSKP/G975U1UEU2CSKP/G975U1UEU2CSKP

Latest Version

G975U1UES4ETL1/G975U1OYM4ETL1/G975U1UES4ETL1/G975U1UES4ETL1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G975U1UES4ETL1_CL19529858_QB36817419_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G975U1UES4ETL1_CL19529858_QB36817419_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.md5

FONT FILE

CP_G975U1UES4ETL1_CP17754570_CL19529858_QB36817419_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OYM_G975U1OYM4ETL1_CL19529858_QB36817419_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OYM_G975U1OYM4ETL1_CL19529858_QB36817419_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Pie(Android 9)

Q(Android 10)

Lollipop(Android 5.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)