Samsung Galaxy S10+

G975FXXSEFUL1

· thg 12 16, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S10+ (SM-G975F) - Khu vực UPO

Tên máy Samsung Galaxy S10+
Mã máy SM-G975F
Mã vùng UPO
AP/PDA

G975FXXSEFUL1

CSC

G975FXXSEFUL1

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 12 16, 2021
Key

1ae0rygv21y4v9v0

Current Version

G975FXXS9EUB2/G975FOWO9EUA4/G975FXXU9EUA4/G975FXXS9EUB2

Latest Version

G975FXXSEFUL1/G975FOWOEFUJ6/G975FXXSEFUJ2/G975FXXSEFUL1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G975FXXSEFUL1_CL22340597_QB46766494_REV01_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G975FXXSEFUL1_CL22340597_QB46766494_REV01_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_G975FXXSEFUJ2_CP20745891_CL22340597_QB45033320_REV01_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OWO_G975FOWOEFUJ6_CL22344568_QB45494140_REV01_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OWO_G975FOWOEFUJ6_CL22344568_QB45494140_REV01_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Oreo(Android 8.0.0)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.3)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)