Samsung Galaxy S10+

G975FXXS9DTK9

· thg 12 04, 2020
Q(Android 10)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S10+ (SM-G975F) - Khu vực THL

Tên máy Samsung Galaxy S10+
Mã máy SM-G975F
Mã vùng THL
AP/PDA

G975FXXS9DTK9

CSC

G975FOXM9DTJB

Phiên bản Android Q(Android 10)
Cập nhật thg 12 04, 2020
Key

9z5w6ls8940fu628

Current Version

G975FXXU8DTH7/G975FOXM8DTH7/G975FXXU8DTH7/G975FXXU8DTH7

Latest Version

G975FXXS9DTK9/G975FOXM9DTJB/G975FXXS9DTK9/G975FXXS9DTK9

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G975FXXS9DTK9_CL20034833_QB35905779_REV01_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G975FXXS9DTK9_CL20034833_QB35905779_REV01_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5

FONT FILE

CP_G975FXXS9DTK9_CP17435927_CL20034833_QB35905779_REV01_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OXM_G975FOXM9DTJB_CL20034833_QB35423938_REV01_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OXM_G975FOXM9DTJB_CL20034833_QB35423938_REV01_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Q(Android 10)

Oreo(Android 8.0.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Q(Android 10)

Oreo(Android 8.0.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.1.2)