Samsung Galaxy S10+

G975FXXSEFUJ2

· thg 12 10, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S10+ (SM-G975F) - Khu vực NBS

Tên máy Samsung Galaxy S10+
Mã máy SM-G975F
Mã vùng NBS
AP/PDA

G975FXXSEFUJ2

CSC

G975FOWTEFUJ6

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 12 10, 2021
Key

ysezu7s67ejgcrki

Current Version

G975FXXU9EUA4/G975FOWT9EUA4/G975FXXU9EUA4/G975FXXU9EUA4

Latest Version

G975FXXSEFUJ2/G975FOWTEFUJ6/G975FXXSEFUJ2/G975FXXSEFUJ2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G975FXXSEFUJ2_CL22340597_QB45033320_REV01_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G975FXXSEFUJ2_CL22340597_QB45033320_REV01_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_G975FXXSEFUJ2_CP20745891_CL22340597_QB45033320_REV01_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OWT_G975FOWTEFUJ6_CL22344568_QB45494140_REV01_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OWT_G975FOWTEFUJ6_CL22344568_QB45494140_REV01_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.4)

Tizen 2.4.0.7

Oreo(Android 8.1.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

Q(Android 10)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)