Samsung Galaxy S10+

G975FXXSEFUJ2

· thg 12 16, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S10+ (SM-G975F) - Khu vực ETE

Tên máy Samsung Galaxy S10+
Mã máy SM-G975F
Mã vùng ETE
AP/PDA

G975FXXSEFUJ2

CSC

G975FXXSEFUJ2

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 12 16, 2021
Key

50iu3gphj4wyqhx0

Current Version

G975FXXU9EUA4/G975FOWM9EUA4/G975FXXU9EUA4/G975FXXU9EUA4

Latest Version

G975FXXSEFUJ2/G975FOWMEFUJ6/G975FXXSEFUJ2/G975FXXSEFUJ2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G975FXXSEFUJ2_CL22340597_QB45033320_REV01_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G975FXXSEFUJ2_CL22340597_QB45033320_REV01_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_G975FXXSEFUJ2_CP20745891_CL22340597_QB45033320_REV01_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OWM_G975FOWMEFUJ6_CL22344568_QB45494140_REV01_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OWM_G975FOWMEFUJ6_CL22344568_QB45494140_REV01_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Pie(Android 9)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.4)

Lollipop(Android 5.1.1)

Nougat(Android 7.0)