Samsung Galaxy S10+

G975FXXU9DTJA

· thg 11 12, 2020
Q(Android 10)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S10+ (SM-G975F) - Khu vực BHT

Tên máy Samsung Galaxy S10+
Mã máy SM-G975F
Mã vùng BHT
AP/PDA

G975FXXU9DTJA

CSC

G975FBHT9DTJ1

Phiên bản Android Q(Android 10)
Cập nhật thg 11 12, 2020
Key

nmfoukl84lt94ubh

Current Version

G975FXXU4CTC9/G975FBHT4CTC2/G975FXXU4CTC5/G975FXXU4CTC9

Latest Version

G975FXXU9DTJA/G975FBHT9DTJ1/G975FXXU9DTJA/G975FXXU9DTJA

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G975FXXU9DTJA_CL20034833_QB35343968_REV01_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G975FXXU9DTJA_CL20034833_QB35343968_REV01_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5

FONT FILE

CP_G975FXXU9DTJA_CP17201609_CL20034833_QB35343968_REV01_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_BHT_G975FBHT9DTJ1_CL20034833_QB35456975_REV01_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_BHT_G975FBHT9DTJ1_CL20034833_QB35456975_REV01_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

SSP

Pie(Android 9)

Marshmallow(Android 6.0.1)

R(Android 11)

Oreo(Android 8.1.0)

Tizen 2.4.0.7