Samsung Galaxy S10

G973FXXSEFUJ2

· thg 11 27, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S10 (SM-G973F) - Khu vực TUN

Tên máy Samsung Galaxy S10
Mã máy SM-G973F
Mã vùng TUN
AP/PDA

G973FXXSEFUJ2

CSC

G973FOXMEFUJ2

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 11 27, 2021
Key

g2mbwgb173ipesvz

Current Version

G973FXXU9FUBD/G973FOXM9FUBD/G973FXXU9FUBD/G973FXXU9FUBD

Latest Version

G973FXXSEFUJ2/G973FOXMEFUJ2/G973FXXSEFUJ2/G973FXXSEFUJ2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G973FXXSEFUJ2_CL22340597_QB45033251_REV01_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G973FXXSEFUJ2_CL22340597_QB45033251_REV01_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_G973FXXSEFUJ2_CP20745888_CL22340597_QB45033251_REV01_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OXM_G973FOXMEFUJ2_CL22340597_QB45033251_REV01_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OXM_G973FOXMEFUJ2_CL22340597_QB45033251_REV01_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.0.2)

Q(Android 10)

Q(Android 10)

Pie(Android 9)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)