Samsung Galaxy S10

G973FXXSEFUL1

· thg 12 17, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S10 (SM-G973F) - Khu vực MBM

Tên máy Samsung Galaxy S10
Mã máy SM-G973F
Mã vùng MBM
AP/PDA

G973FXXSEFUL1

CSC

G973FXXSEFUL1

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 12 17, 2021
Key

mj6439clksymhuxp

Current Version

G973FXXUAFUE3/G973FODXAFUE3/G973FXXUAFUE1/G973FXXUAFUE3

Latest Version

G973FXXSEFUL1/G973FODXEFUJ2/G973FXXSEFUJ2/G973FXXSEFUL1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G973FXXSEFUL1_CL22340597_QB46766431_REV01_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G973FXXSEFUL1_CL22340597_QB46766431_REV01_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_G973FXXSEFUJ2_CP20745888_CL22340597_QB45033251_REV01_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_ODX_G973FODXEFUJ2_CL22344568_QB45269770_REV01_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_ODX_G973FODXEFUJ2_CL22344568_QB45269770_REV01_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Oreo(Android 8.1.0)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Lollipop(Android 5.1.1)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Q(Android 10)

Lollipop(Android 5.0.1)

Oreo(Android 8.1.0)

KitKat(Android 4.4.4)