Samsung Galaxy S10

G973FXXSEFUL1

· thg 12 10, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S10 (SM-G973F) - Khu vực ATO

Tên máy Samsung Galaxy S10
Mã máy SM-G973F
Mã vùng ATO
AP/PDA

G973FXXSEFUL1

CSC

G973FXXSEFUL1

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 12 10, 2021
Key

znvyn2h5z8mbuyjk

Current Version

G973FXXSBFUE6/G973FOXMBFUE6/G973FXXSBFUE6/G973FXXSBFUE6

Latest Version

G973FXXSEFUL1/G973FOXMEFUJ2/G973FXXSEFUJ2/G973FXXSEFUL1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G973FXXSEFUL1_CL22340597_QB46766431_REV01_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G973FXXSEFUL1_CL22340597_QB46766431_REV01_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_G973FXXSEFUJ2_CP20745888_CL22340597_QB45033251_REV01_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OXM_G973FOXMEFUJ2_CL22340597_QB45033251_REV01_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OXM_G973FOXMEFUJ2_CL22340597_QB45033251_REV01_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Nougat(Android 7.0)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Pie(Android 9)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Q(Android 10)