Samsung Galaxy S10e

G970FXXSEFUL1

· thg 12 14, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S10e (SM-G970F) - Khu vực DRE

Tên máy Samsung Galaxy S10e
Mã máy SM-G970F
Mã vùng DRE
AP/PDA

G970FXXSEFUL1

CSC

G970FCKHEFUJ2

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 12 14, 2021
Key

vjho30fwf4i7ig1o

Current Version

G970FXXUAFUE3/G970FCKHAFUE3/G970FXXUAFUE1/G970FXXUAFUE3

Latest Version

G970FXXSEFUL1/G970FCKHEFUJ2/G970FXXSEFUJ2/G970FXXSEFUL1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G970FXXSEFUL1_CL22340597_QB46766242_REV01_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G970FXXSEFUL1_CL22340597_QB46766242_REV01_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_G970FXXSEFUJ2_CP20745886_CL22340597_QB45033207_REV01_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_CKH_G970FCKHEFUJ2_CL22344568_QB45269758_REV01_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_CKH_G970FCKHEFUJ2_CL22344568_QB45269758_REV01_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.3)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Oreo(Android 8.0.0)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Pie(Android 9)

Q(Android 10)

Marshmallow(Android 6.0.1)