Samsung Galaxy S10e

G970FXXS9DTK9

· thg 12 03, 2020
Q(Android 10)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S10e (SM-G970F) - Khu vực AUT

Tên máy Samsung Galaxy S10e
Mã máy SM-G970F
Mã vùng AUT
AP/PDA

G970FXXS9DTK9

CSC

G970FOXM9DTJB

Phiên bản Android Q(Android 10)
Cập nhật thg 12 03, 2020
Key

61oox5zjuue8z2wn

Current Version

G970FXXS5CTD1/G970FOXM5CTD1/G970FXXS5CTD1/G970FXXS5CTD1

Latest Version

G970FXXS9DTK9/G970FOXM9DTJB/G970FXXS9DTK9/G970FXXS9DTK9

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G970FXXS9DTK9_CL20034833_QB35905739_REV01_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G970FXXS9DTK9_CL20034833_QB35905739_REV01_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5

FONT FILE

CP_G970FXXS9DTK9_CP17435922_CL20034833_QB35905739_REV01_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OXM_G970FOXM9DTJB_CL20034833_QB35423684_REV01_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OXM_G970FOXM9DTJB_CL20034833_QB35423684_REV01_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.0.1)

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.4)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Oreo(Android 8.0.0)

Lollipop(Android 5.1.1)