Samsung Galaxy S9+

G9650ZHU9FUK5

· thg 12 16, 2021
Q(Android 10)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S9+ (SM-G9650) - Khu vực TGY

Tên máy Samsung Galaxy S9+
Mã máy SM-G9650
Mã vùng TGY
AP/PDA

G9650ZHU9FUK5

CSC

G9650TGY9FUK5

Phiên bản Android Q(Android 10)
Cập nhật thg 12 16, 2021
Key

vnjxuki3mt93stxs

Current Version

G9650ZHU9FUE3/G9650TGY9FUE3/G9650ZCU9FUE3/G9650ZHU9FUE3

Latest Version

G9650ZHU9FUK5/G9650TGY9FUK5/G9650ZCU9FUK5/G9650ZHU9FUK5

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G9650ZHU9FUK5_CL22986754_QB46468075_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G9650ZHU9FUK5_CL22986754_QB46468075_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.md5

FONT FILE

CP_G9650ZCU9FUK5_CP21203724_CL22986754_QB46467498_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_TGY_G9650TGY9FUK5_CL22986754_QB46468075_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_TGY_G9650TGY9FUK5_CL22986754_QB46468075_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.0)

Q(Android 10)

Oreo(Android 8.1.0)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)