Samsung Galaxy S8

G950FXXUCDUD1

· thg 5 10, 2021
Pie(Android 9)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S8 (SM-G950F) - Khu vực MOB

Tên máy Samsung Galaxy S8
Mã máy SM-G950F
Mã vùng MOB
AP/PDA

G950FXXUCDUD1

CSC

G950FOVFCDUD3

Phiên bản Android Pie(Android 9)
Cập nhật thg 5 10, 2021
Key

xv2edips9vvi2m8c

Current Version

G950FXXS6DSL2/G950FOVF6DSK9/G950FXXU6DSK5/G950FXXS6DSL2

Latest Version

G950FXXUCDUD1/G950FOVFCDUD3/G950FXXUCDUD1/G950FXXUCDUD1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G950FXXUCDUD1_CL21427293_QB39365966_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G950FXXUCDUD1_CL21427293_QB39365966_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5

FONT FILE

CP_G950FXXUCDUD1_CP18734711_CL21427293_QB39365966_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OVF_G950FOVFCDUD3_CL21427293_QB39598860_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OVF_G950FOVFCDUD3_CL21427293_QB39598860_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Oreo(Android 8.0.0)

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Oreo(Android 8.0.0)