Samsung Galaxy S7 edge

G935TUVSBCTA2

· thg 2 26, 2020
Oreo(Android 8.0.0)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S7 edge (SM-G935T) - Khu vực TMB

Tên máy Samsung Galaxy S7 edge
Mã máy SM-G935T
Mã vùng TMB
AP/PDA

G935TUVSBCTA2

CSC

G935TTMBBCTA2

Phiên bản Android Oreo(Android 8.0.0)
Cập nhật thg 2 26, 2020
Key

ehbabesro4i03n56

Current Version

G935TUVSACSI1/G935TTMBACSI1/G935TUVSACSI1/G935TUVSACSI1

Latest Version

G935TUVSBCTA2/G935TTMBBCTA2/G935TUVSBCTA2/G935TUVSBCTA2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G935TUVSBCTA2_CL14365146_QB28658134_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G935TUVSBCTA2_CL14365146_QB28658134_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5

FONT FILE

CP_G935TUVSBCTA2_CP14916856_CL14365146_QB28658134_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_TMB_G935TTMBBCTA2_CL14365146_QB28658134_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_TMB_G935TTMBBCTA2_CL14365146_QB28658134_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.0)

Q(Android 10)

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)

R(Android 11)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Marshmallow(Android 6.0.1)