Samsung Galaxy S7 edge

G9350ZCS5CTA1

· thg 1 23, 2020
Oreo(Android 8.0.0)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S7 edge (SM-G9350) - Khu vực CHC

Tên máy Samsung Galaxy S7 edge
Mã máy SM-G9350
Mã vùng CHC
AP/PDA

G9350ZCS5CTA1

CSC

G9350BHC5CTA1

Phiên bản Android Oreo(Android 8.0.0)
Cập nhật thg 1 23, 2020
Key

8zewif4i31t1l6ft

Current Version

G9350ZCS4CSG3/G9350BHC4CSG3/G9350ZCS4CSG3/G9350ZCS4CSG3

Latest Version

G9350ZCS5CTA1/G9350BHC5CTA1/G9350ZCS5CTA1/G9350ZCS5CTA1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G9350ZCS5CTA1_CL14176914_QB28343192_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G9350ZCS5CTA1_CL14176914_QB28343192_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5

FONT FILE

CP_G9350ZCS5CTA1_CP14800820_CL14176914_QB28343192_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_BHC_G9350BHC5CTA1_CL14176914_QB28343192_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_BHC_G9350BHC5CTA1_CL14176914_QB28343192_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Pie(Android 9)

Lollipop(Android 5.1.1)

Nougat(Android 7.0)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Q(Android 10)

Lollipop(Android 5.0.1)

Q(Android 10)