Samsung Galaxy S7

G930T1UVSBCTA2

· thg 2 26, 2020
Oreo(Android 8.0.0)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S7 (SM-G930T1) - Khu vực TMK

Tên máy Samsung Galaxy S7
Mã máy SM-G930T1
Mã vùng TMK
AP/PDA

G930T1UVSBCTA2

CSC

G930T1TMKBCTA2

Phiên bản Android Oreo(Android 8.0.0)
Cập nhật thg 2 26, 2020
Key

h8upww02dswfs8jq

Current Version

G930T1UVSACSI1/G930T1TMKACSI1/G930T1UVSACSI1/G930T1UVSACSI1

Latest Version

G930T1UVSBCTA2/G930T1TMKBCTA2/G930T1UVSBCTA2/G930T1UVSBCTA2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G930T1UVSBCTA2_CL14365146_QB28658401_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G930T1UVSBCTA2_CL14365146_QB28658401_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5

FONT FILE

CP_G930T1UVSBCTA2_CP14916851_CL14365146_QB28658401_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_TMK_G930T1TMKBCTA2_CL14365146_QB28658401_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_TMK_G930T1TMKBCTA2_CL14365146_QB28658401_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Tizen 3.0.0.1

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Oreo(Android 8.1.0)

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Oreo(Android 8.0.0)