Samsung Galaxy S7

G930FXXU8ETI2

· thg 11 18, 2020
Oreo(Android 8.0.0)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S7 (SM-G930F) - Khu vực XEU

Tên máy Samsung Galaxy S7
Mã máy SM-G930F
Mã vùng XEU
AP/PDA

G930FXXU8ETI2

CSC

G930FXEU8ETI3

Phiên bản Android Oreo(Android 8.0.0)
Cập nhật thg 11 18, 2020
Key

pc964b3rk94q2v11

Current Version

G930FXXU3ERL3/G930FXEU3ERKF/G930FXXU3ERKF/G930FXXU3ERL3

Latest Version

G930FXXU8ETI2/G930FXEU8ETI3/G930FXXU8ETI2/G930FXXU8ETI2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G930FXXU8ETI2_CL19497840_QB34227861_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G930FXXU8ETI2_CL19497840_QB34227861_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5

FONT FILE

CP_G930FXXU8ETI2_CP16784499_CL19497840_QB34227861_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_XEU_G930FXEU8ETI3_CL19818482_QB34666376_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_XEU_G930FXEU8ETI3_CL19818482_QB34666376_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Q(Android 10)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Pie(Android 9)