Samsung Galaxy S7

G930FXXS8ETC3

· thg 3 27, 2020
Oreo(Android 8.0.0)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S7 (SM-G930F) - Khu vực ITV

Tên máy Samsung Galaxy S7
Mã máy SM-G930F
Mã vùng ITV
AP/PDA

G930FXXS8ETC3

CSC

G930FITV8ETC1

Phiên bản Android Oreo(Android 8.0.0)
Cập nhật thg 3 27, 2020
Key

wuvaelr5yzcv366b

Current Version

G930FXXS3ERHD/G930FITV3ERG2/G930FXXU3ERHC/G930FXXS3ERHD

Latest Version

G930FXXS8ETC3/G930FITV8ETC1/G930FXXS8ETC2/G930FXXS8ETC3

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G930FXXS8ETC3_CL14843133_QB29762554_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G930FXXS8ETC3_CL14843133_QB29762554_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5

FONT FILE

CP_G930FXXS8ETC2_CP15352643_CL14843133_QB29760540_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_ITV_G930FITV8ETC1_CL14843133_QB29772769_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_ITV_G930FITV8ETC1_CL14843133_QB29772769_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Nougat(Android 7.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Oreo(Android 8.0.0)

Tizen 3.0.0.1

Pie(Android 9)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Q(Android 10)