Samsung Galaxy S7

G9300ZCS5CTA1

· thg 1 23, 2020
Oreo(Android 8.0.0)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy S7 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy S7
Mã máy SM-G9300
Mã vùng CHC
AP/PDA

G9300ZCS5CTA1

Cập nhật 23 thg 1, 2020
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

1

G9300ZCS5CTA1

G9300CHC5CTA1

3.04 GB

Oreo(Android 8.0.0)

23 thg 1, 2020

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.1.1)

Nougat(Android 7.0)

R(Android 11)

Nougat(Android 7.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

Nougat(Android 7.0)

Lollipop(Android 5.0.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.0)

Thông tin