Samsung Galaxy S7

G9300ZCS5CTA1

· thg 1 23, 2020
Oreo(Android 8.0.0)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S7 (SM-G9300) - Khu vực CHC

Tên máy Samsung Galaxy S7
Mã máy SM-G9300
Mã vùng CHC
AP/PDA

G9300ZCS5CTA1

CSC

G9300CHC5CTA1

Phiên bản Android Oreo(Android 8.0.0)
Cập nhật thg 1 23, 2020
Key

mznx8fqa7lwn2kwz

Current Version

G9300ZCS3CRJ2/G9300CHC3CRJ2/G9300ZCS3CRJ2/G9300ZCS3CRJ2

Latest Version

G9300ZCS5CTA1/G9300CHC5CTA1/G9300ZCS5CTA1/G9300ZCS5CTA1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G9300ZCS5CTA1_CL14176914_QB28342983_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G9300ZCS5CTA1_CL14176914_QB28342983_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5

FONT FILE

CP_G9300ZCS5CTA1_CP14800881_CL14176914_QB28342983_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_CHC_G9300CHC5CTA1_CL14176914_QB28342983_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_CHC_G9300CHC5CTA1_CL14176914_QB28342983_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)

SSP

Pie(Android 9)