Samsung Galaxy S6 edge+

G928TUVS6ERH1

· thg 8 24, 2018
Nougat(Android 7.0)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S6 edge+ (SM-G928T) - Khu vực TMB

Tên máy Samsung Galaxy S6 edge+
Mã máy SM-G928T
Mã vùng TMB
AP/PDA

G928TUVS6ERH1

CSC

G928TTMB6ERH1

Phiên bản Android Nougat(Android 7.0)
Cập nhật thg 8 24, 2018
Key

z7ba77j74eezy480

Current Version

G928TUVS6ERH1/G928TTMB6ERH1/G928TUVS6ERH1/G928TUVS6ERH1

Latest Version

G928TUVS6ERH1/G928TTMB6ERH1/G928TUVS6ERH1/G928TUVS6ERH1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G928TUVS6ERH1_CL12422662_QB19260283_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G928TUVS6ERH1_CL12422662_QB19260283_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5

FONT FILE

CP_G928TUVS6ERH1_CP10381030_CL12422662_QB19260283_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_TMB_G928TTMB6ERH1_CL12422662_QB19260283_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Q(Android 10)

KitKat(Android 4.4.2)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Gingerbread(Android 2.3.6)