Samsung Galaxy S6 edge+

G928CXXS5CTJ2

· thg 12 30, 2020
Nougat(Android 7.0)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S6 edge+ (SM-G928C) - Khu vực XSG

Tên máy Samsung Galaxy S6 edge+
Mã máy SM-G928C
Mã vùng XSG
AP/PDA

G928CXXS5CTJ2

CSC

G928COJV5CTJ1

Phiên bản Android Nougat(Android 7.0)
Cập nhật thg 12 30, 2020
Key

o1mmzfvbsx9hr3vs

Current Version

G928CXXS5CRH1/G928COJV4CRC1/G928FXXU5CRH4/G928CXXS5CRH1

Latest Version

G928CXXS5CTJ2/G928COJV5CTJ1/G928FXXU5CRH4/G928CXXS5CTJ2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G928CXXS5CTJ2_CL11762721_QB35258161_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G928CXXS5CTJ2_CL11762721_QB35258161_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5

FONT FILE

CP_G928FXXU5CRH4_CP10334601_CL11762721_QB19198806_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OJV_G928COJV5CTJ1_CL11762721_QB35299396_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Oreo(Android 8.0.0)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Q(Android 10)

Oreo(Android 8.1.0)

Nougat(Android 7.0)

Tizen 3.0.0.1

Gingerbread(Android 2.3.6)

Q(Android 10)