Samsung Galaxy S6 edge+

G928CXXS5CTJ1

· thg 12 30, 2020
Nougat(Android 7.0)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S6 edge+ (SM-G928C) - Khu vực THL

Tên máy Samsung Galaxy S6 edge+
Mã máy SM-G928C
Mã vùng THL
AP/PDA

G928CXXS5CTJ1

CSC

G928COLB5CTJ1

Phiên bản Android Nougat(Android 7.0)
Cập nhật thg 12 30, 2020
Key

604qwqbo441hlx74

Current Version

G928CXXS5CTJ1/G928COLB5CTJ1/G928FXXU5CRH5/G928CXXS5CTJ1

Latest Version

G928CXXS5CTJ1/G928COLB5CTJ1/G928FXXU5CRH5/G928CXXS5CTJ1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G928CXXS5CTJ1_CL11762721_QB35259112_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G928CXXS5CTJ1_CL11762721_QB35259112_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5

FONT FILE

CP_G928FXXU5CRH5_CP10344849_CL11762721_QB19249152_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OLB_G928COLB5CTJ1_CL11762721_QB35300144_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Nougat(Android 7.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Oreo(Android 8.0.0)

Oreo(Android 8.0.0)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)