Samsung Galaxy S6 edge+

G9287ZHS4CRH1

· thg 9 21, 2018
Nougat(Android 7.0)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S6 edge+ (SM-G9287) - Khu vực TGY

Tên máy Samsung Galaxy S6 edge+
Mã máy SM-G9287
Mã vùng TGY
AP/PDA

G9287ZHS4CRH1

CSC

G9287ZZH4CRH1

Phiên bản Android Nougat(Android 7.0)
Cập nhật thg 9 21, 2018
Key

32a69x5ruyh43has

Current Version

G9287ZHS4CRH1/G9287ZZH4CRH1/G9287ZHS4CRH1/G9287ZHS4CRH1

Latest Version

G9287ZHS4CRH1/G9287ZZH4CRH1/G9287ZHS4CRH1/G9287ZHS4CRH1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G9287ZHS4CRH1_CL12451430_QB19260573_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G9287ZHS4CRH1_CL12451430_QB19260573_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5

FONT FILE

CP_G9287ZHS4CRH1_CP10379381_CL12451430_QB19260573_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_ZZH_G9287ZZH4CRH1_CL12451430_QB19260573_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Nougat(Android 7.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Oreo(Android 8.1.0)

Oreo(Android 8.1.0)

KitKat(Android 4.4.2)

Oreo(Android 8.1.0)

R(Android 11)

Q(Android 10)

Q(Android 10)