Samsung Galaxy S6 edge

G925TUVS6FRC1

· thg 3 24, 2018
Nougat(Android 7.0)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy S6 edge - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy S6 edge
Mã máy SM-G925T
Mã vùng TMB
AP/PDA

G925TUVS6FRC1

Cập nhật 24 thg 3, 2018
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

G925TUVS6FRC1

G925TTMB6FRC1

2.34 GB

Nougat(Android 7.0)

24 thg 3, 2018

N/A

N/A

1

G925TUVS6FRC1

G925TTMB6FRC1

1.88 GB

Nougat(Android 7.0)

24 thg 3, 2018

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Q(Android 10)

Nougat(Android 7.0)

Nougat(Android 7.0)

Pie(Android 9)

Pie(Android 9)

R(Android 11)

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Thông tin