Samsung Galaxy S6 edge

G925TUVS6FRC1

· thg 3 24, 2018
Nougat(Android 7.0)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S6 edge (SM-G925T) - Khu vực TMB

Tên máy Samsung Galaxy S6 edge
Mã máy SM-G925T
Mã vùng TMB
AP/PDA

G925TUVS6FRC1

CSC

G925TTMB6FRC1

Phiên bản Android Nougat(Android 7.0)
Cập nhật thg 3 24, 2018
Key

kcsua6aah1bxw4h9

Current Version

G925TUVS6FRC1/G925TTMB6FRC1/G925TUVS6FRC1/G925TUVS6FRC1

Latest Version

G925TUVS6FRC1/G925TTMB6FRC1/G925TUVS6FRC1/G925TUVS6FRC1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G925TUVS6FRC1_CL12491470_QB17253844_REV02_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G925TUVS6FRC1_CL12491470_QB17253844_REV02_user_low_ship_meta.tar.md5

FONT FILE

CP_G925TUVS6FRC1_CP9103967_CL12491470_QB17253844_REV02_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_TMB_G925TTMB6FRC1_CL12491470_QB17253844_REV02_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

KitKat(Android 4.4.4)

R(Android 11)