Samsung Galaxy S6 edge

G925IDVS4FTJ3

· thg 11 24, 2020
Nougat(Android 7.0)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy S6 edge - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy S6 edge
Mã máy SM-G925I
Mã vùng TPA
AP/PDA

G925IDVS4FTJ3

Cập nhật 24 thg 11, 2020
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

G925IDVS4FTJ3

G925IUUB4FTJ1

2.45 GB

Nougat(Android 7.0)

24 thg 11, 2020

N/A

N/A

1

G925IDVS4FTJ3

G925IUUB4FTJ1

1.92 GB

Nougat(Android 7.0)

24 thg 11, 2020

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Pie(Android 9)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Thông tin