Samsung Galaxy S6

G920W8VLU6DRF1

· thg 6 25, 2018
Nougat(Android 7.0)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S6 (SM-G920W8) - Khu vực TLS

Tên máy Samsung Galaxy S6
Mã máy SM-G920W8
Mã vùng TLS
AP/PDA

G920W8VLU6DRF1

CSC

G920W8OYA6DRF1

Phiên bản Android Nougat(Android 7.0)
Cập nhật thg 6 25, 2018
Key

2jm10pl4jbfp3pdm

Current Version

G920W8VLU6DRF1/G920W8OYA6DRF1/G920W8VLU6DRF1/G920W8VLU6DRF1

Latest Version

G920W8VLU6DRF1/G920W8OYA6DRF1/G920W8VLU6DRF1/G920W8VLU6DRF1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G920W8VLU6DRF1_CL13731302_QB18402013_REV02_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G920W8VLU6DRF1_CL13731302_QB18402013_REV02_user_low_ship_meta.tar.md5

FONT FILE

CP_G920W8VLU6DRF1_CP9832077_CL13731302_QB18402013_REV02_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OYA_G920W8OYA6DRF1_CL13731302_QB18402013_REV02_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.0.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Pie(Android 9)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Nougat(Android 7.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Oreo(Android 8.0.0)

Jelly Bean(Android 4.1.2)