Samsung Galaxy S6

G920T1UVS6FRC1

· thg 3 24, 2018
Nougat(Android 7.0)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy S6 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy S6
Mã máy SM-G920T1
Mã vùng TMB
AP/PDA

G920T1UVS6FRC1

Cập nhật 24 thg 3, 2018
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

G920T1UVS6FRC1

G920T1TMB6FRC1

2.26 GB

Nougat(Android 7.0)

24 thg 3, 2018

N/A

N/A

1

G920T1UVS6FRC1

G920T1TMB6FRC1

1.81 GB

Nougat(Android 7.0)

24 thg 3, 2018

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Q(Android 10)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Q(Android 10)

Nougat(Android 7.0)

Lollipop(Android 5.0.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.4)

Jelly Bean(Android 4.3)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Thông tin