Samsung Galaxy S6

G920PVPS4DRC2

· thg 4 25, 2018
Nougat(Android 7.0)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy S6 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy S6
Mã máy SM-G920P
Mã vùng SPR
AP/PDA

G920PVPS4DRC2

Cập nhật 25 thg 4, 2018
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

G920PVPS4DRC2

N/A

2.23 GB

Nougat(Android 7.0)

25 thg 4, 2018

N/A

N/A

1

G920PVPS4DRC2

G920PSPT4DRC2

1.85 GB

Nougat(Android 7.0)

25 thg 4, 2018

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Nougat(Android 7.0)

Nougat(Android 7.0)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

R(Android 11)

Q(Android 10)

R(Android 11)

Thông tin