Samsung Galaxy S6

G920PVPS4DRC2

· thg 4 25, 2018
Nougat(Android 7.0)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S6 (SM-G920P) - Khu vực SPR

Tên máy Samsung Galaxy S6
Mã máy SM-G920P
Mã vùng SPR
AP/PDA

G920PVPS4DRC2

CSC

N/A

Phiên bản Android Nougat(Android 7.0)
Cập nhật thg 4 25, 2018
Key

g0y29lwfciqqajph

Current Version

G920PVPS4DRC2/G920PSPT4DRC2/G920PVPS4DRC2/G920PVPS4DRC2

Latest Version

G920PVPS4DRC2/G920PSPT4DRC2/G920PVPS4DRC2/G920PVPS4DRC2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

PDA CODE1

ALL_SPT_G920PVPS4DRC2_G920PSPT4DRC2_CL11881452_QB17430570_REV02_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

SSP

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Pie(Android 9)

Lollipop(Android 5.1.1)

Nougat(Android 7.0)

R(Android 11)