Samsung Galaxy S6

G920IDVS4FTJC

· thg 12 15, 2020
Nougat(Android 7.0)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy S6 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy S6
Mã máy SM-G920I
Mã vùng NBS
AP/PDA

G920IDVS4FTJC

Cập nhật 15 thg 12, 2020
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

G920IDVS4FTJC

G920ITFG4FTJ1

2.37 GB

Nougat(Android 7.0)

15 thg 12, 2020

N/A

N/A

1

G920IDVS4FTJC

G920ITFG4FTJ1

1.92 GB

Nougat(Android 7.0)

15 thg 12, 2020

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Oreo(Android 8.0.0)

Tizen 2.4.0.7

Gingerbread(Android 2.3.6)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Pie(Android 9)

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Gingerbread(Android 2.3.6)

R(Android 11)

Thông tin