Samsung Galaxy S6

G920IDVS4FTJC

· thg 12 15, 2020
Nougat(Android 7.0)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S6 (SM-G920I) - Khu vực NBS

Tên máy Samsung Galaxy S6
Mã máy SM-G920I
Mã vùng NBS
AP/PDA

G920IDVS4FTJC

CSC

G920ITFG4FTJ1

Phiên bản Android Nougat(Android 7.0)
Cập nhật thg 12 15, 2020
Key

p425v2uajkmng261

Current Version

G920IDVS4FTJC/G920ITFG4FTJ1/G920IDVS4FTJC/G920IDVS4FTJC

Latest Version

G920IDVS4FTJC/G920ITFG4FTJ1/G920IDVS4FTJC/G920IDVS4FTJC

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G920IDVS4FTJC_CL11965133_QB35359085_REV02_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G920IDVS4FTJC_CL11965133_QB35359085_REV02_user_low_ship_meta.tar.md5

FONT FILE

CP_G920IDVS4FTJC_CP17234894_CL11965133_QB35411875_REV02_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_TFG_G920ITFG4FTJ1_CL12088309_QB35359785_REV02_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.3)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)