Samsung Galaxy S6

G920FXXS6DRE1

· thg 7 04, 2018
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S6 (SM-G920F) - Khu vực XTC

Tên máy Samsung Galaxy S6
Mã máy SM-G920F
Mã vùng XTC
AP/PDA

G920FXXS6DRE1

CSC

G920FOLB6DRD1

Phiên bản Android Marshmallow(Android 6.0.1)
Cập nhật thg 7 04, 2018
Key

dt1itarwniivv3jn

Current Version

G920FXXS6DRE1/G920FOLB6DRD1/G920FXXS6DRD1/G920FXXS6DRE1

Latest Version

G920FXXS6DRE1/G920FOLB6DRD1/G920FXXS6DRD1/G920FXXS6DRE1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G920FXXS6DRE1_CL9389473_QB18055528_REV02_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G920FXXS6DRE1_CL9389473_QB18055528_REV02_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_G920FXXS6DRD1_CL2063796_QB_9469353_SIGNED.tar.md5

CSC FILE

CSC_OLB_G920FOLB6DRD1_CL9389473_QB17750916_REV02_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Pie(Android 9)

Lollipop(Android 5.1.1)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)