Samsung Galaxy S6

G920FXXU3COI9

· thg 10 21, 2015
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S6 (SM-G920F) - Khu vực XSE

Tên máy Samsung Galaxy S6
Mã máy SM-G920F
Mã vùng XSE
AP/PDA

G920FXXU3COI9

CSC

G920FOLB3COJ1

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.1.1)
Cập nhật thg 10 21, 2015
Key

s2sgacmno24ohf7k

Current Version

G920FXXU3COI9/G920FOLB3COJ1/G920FXXU3COJ4/G920FXXU3COI9

Latest Version

G920FXXU3COI9/G920FOLB3COJ1/G920FXXU3COJ4/G920FXXU3COI9

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G920FXXU3COI9_CL5816106_QB6438203_REV02_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G920FXXU3COI9_CL5816106_QB6438203_REV02_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_G920FXXU3COJ4_CL5816106_QB6574037_REV02_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OLB_G920FOLB3COJ1_CL5816106_QB6501160_REV02_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Pie(Android 9)