Samsung Galaxy S6

G920FXXS6ETI6

· thg 11 16, 2020
Nougat(Android 7.0)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy S6 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy S6
Mã máy SM-G920F
Mã vùng PHN
AP/PDA

G920FXXS6ETI6

Cập nhật 16 thg 11, 2020
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

G920FXXS6ETI6

G920FPHN6ETJ1

2.36 GB

Nougat(Android 7.0)

16 thg 11, 2020

N/A

N/A

1

G920FXXS6ETI6

G920FPHN6ETJ1

1.86 GB

Nougat(Android 7.0)

16 thg 11, 2020

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.3)

Lollipop(Android 5.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Oreo(Android 8.0.0)

Oreo(Android 8.0.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

Nougat(Android 7.0)

Nougat(Android 7.0)

R(Android 11)

Oreo(Android 8.1.0)

Thông tin