Samsung Galaxy S6

G9208ZMU2ERJ1

· thg 10 29, 2018
Nougat(Android 7.0)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy S6 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy S6
Mã máy SM-G9208
Mã vùng CHM
AP/PDA

G9208ZMU2ERJ1

Cập nhật 29 thg 10, 2018
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

G9208ZMU2ERJ1

G9208CHM2ERJ1

1.79 GB

Nougat(Android 7.0)

29 thg 10, 2018

N/A

N/A

1

G9208ZMU2ERJ1

G9208CHM2ERJ1

1.51 GB

Nougat(Android 7.0)

29 thg 10, 2018

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Q(Android 10)

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Oreo(Android 8.1.0)

Jelly Bean(Android 4.3)

Thông tin