Samsung Galaxy S6

G9208ZMU2ERJ1

· thg 10 29, 2018
Nougat(Android 7.0)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S6 (SM-G9208) - Khu vực CHM

Tên máy Samsung Galaxy S6
Mã máy SM-G9208
Mã vùng CHM
AP/PDA

G9208ZMU2ERJ1

CSC

G9208CHM2ERJ1

Phiên bản Android Nougat(Android 7.0)
Cập nhật thg 10 29, 2018
Key

3elym6lk6oohutkf

Current Version

G9208ZMU2ERJ1/G9208CHM2ERJ1/G9208ZMU2ERJ1/G9208ZMU2ERJ1

Latest Version

G9208ZMU2ERJ1/G9208CHM2ERJ1/G9208ZMU2ERJ1/G9208ZMU2ERJ1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G9208ZMU2ERJ1_CL13032965_QB20145005_REV02_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G9208ZMU2ERJ1_CL13032965_QB20145005_REV02_user_low_ship_meta.tar.md5

FONT FILE

CP_G9208ZMU2ERJ1_CP10946495_CL13032965_QB20145005_REV02_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_CHM_G9208CHM2ERJ1_CL13032965_QB20145005_REV02_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Oreo(Android 8.1.0)

KitKat(Android 4.4.2)

Q(Android 10)

R(Android 11)

Oreo(Android 8.0.0)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Nougat(Android 7.0)

Oreo(Android 8.1.0)

Lollipop(Android 5.0.2)

Lollipop(Android 5.0.1)