Samsung Galaxy S6

G9208ZTU2ERK2

· thg 11 12, 2018
Nougat(Android 7.0)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S6 (SM-G9208) - Khu vực BRI

Tên máy Samsung Galaxy S6
Mã máy SM-G9208
Mã vùng BRI
AP/PDA

G9208ZTU2ERK2

CSC

G9208ZZT2ERK2

Phiên bản Android Nougat(Android 7.0)
Cập nhật thg 11 12, 2018
Key

2hr604aw41icq7nu

Current Version

G9208ZTU2ERK2/G9208ZZT2ERK2/G9208ZTU2ERK2/G9208ZTU2ERK2

Latest Version

G9208ZTU2ERK2/G9208ZZT2ERK2/G9208ZTU2ERK2/G9208ZTU2ERK2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G9208ZTU2ERK2_CL13032965_QB20505671_REV02_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G9208ZTU2ERK2_CL13032965_QB20505671_REV02_user_low_ship_meta.tar.md5

FONT FILE

CP_G9208ZTU2ERK2_CP11152366_CL13032965_QB20505671_REV02_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_ZZT_G9208ZZT2ERK2_CL13032965_QB20505671_REV02_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Oreo(Android 8.0.0)

Pie(Android 9)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Oreo(Android 8.0.0)