Samsung Galaxy S5 new edition

G903MUBS1BSB1

· thg 3 06, 2019
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S5 new edition (SM-G903M) - Khu vực CHO

Tên máy Samsung Galaxy S5 new edition
Mã máy SM-G903M
Mã vùng CHO
AP/PDA

G903MUBS1BSB1

CSC

G903MUUB1BSB1

Phiên bản Android Marshmallow(Android 6.0.1)
Cập nhật thg 3 06, 2019
Key

ejxfugzwguxni8p6

Current Version

G903MUBS1BSB1/G903MUUB1BSB1/G903MUBU1BPD3/G903MUBS1BSB1

Latest Version

G903MUBS1BSB1/G903MUUB1BSB1/G903MUBU1BPD3/G903MUBS1BSB1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G903MUBS1BSB1_CL7557315_QB21901233_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G903MUBS1BSB1_CL7557315_QB21901233_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_G903MUBU1BPD3_CL7557315_QB9304865_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_UUB_G903MUUB1BSB1_CL7557315_QB21861074_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Oreo(Android 8.0.0)

Oreo(Android 8.0.0)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.0.1)

R(Android 11)

Q(Android 10)

Pie(Android 9)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

KitKat(Android 4.4.2)