Samsung GALAXY S5

G900TUVU1GQC2

· thg 4 03, 2017
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY S5 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY S5
Mã máy SM-G900T
Mã vùng TMB
AP/PDA

G900TUVU1GQC2

Cập nhật 3 thg 4, 2017
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

G900TUVU1GQC2

G900TTMB1GQC2

1.96 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

3 thg 4, 2017

N/A

N/A

1

G900TUVU1GQC2

G900TTMB1GQC2

1.51 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

3 thg 4, 2017

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

SSP

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Thông tin