Samsung GALAXY S5

G900TUVU1GQC2

· thg 4 03, 2017
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY S5 (SM-G900T) - Khu vực TMB

Tên máy Samsung GALAXY S5
Mã máy SM-G900T
Mã vùng TMB
AP/PDA

G900TUVU1GQC2

CSC

G900TTMB1GQC2

Phiên bản Android Marshmallow(Android 6.0.1)
Cập nhật thg 4 03, 2017
Key

8gt6m79578w14l6p

Current Version

G900TUVU1GQC2/G900TTMB1GQC2/G900TUVU1GQC2/G900TUVU1GQC2

Latest Version

G900TUVU1GQC2/G900TTMB1GQC2/G900TUVU1GQC2/G900TUVU1GQC2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G900TUVU1GQC2_CL7500527_QB13003489_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G900TUVU1GQC2_CL7500527_QB13003489_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_G900TUVU1GQC2_CL7500527_QB13003489_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_TMB_G900TTMB1GQC2_CL7500527_QB13003489_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Pie(Android 9)

Nougat(Android 7.0)

Pie(Android 9)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Pie(Android 9)

Pie(Android 9)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Q(Android 10)

Nougat(Android 7.0)