Samsung GALAXY S5

G900MUBU1CQD3

· thg 5 04, 2017
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY S5 (SM-G900M) - Khu vực CHO

Tên máy Samsung GALAXY S5
Mã máy SM-G900M
Mã vùng CHO
AP/PDA

G900MUBU1CQD3

CSC

G900MUUB1CQD2

Phiên bản Android Marshmallow(Android 6.0.1)
Cập nhật thg 5 04, 2017
Key

kflfka8btyraootl

Current Version

G900MUBU1CQD3/G900MUUB1CQD2/G900MUBU1CQC1/G900MUBU1CQD3

Latest Version

G900MUBU1CQD3/G900MUUB1CQD2/G900MUBU1CQC1/G900MUBU1CQD3

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G900MUBU1CQD3_CL9730335_QB13270286_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G900MUBU1CQD3_CL9730335_QB13270286_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_G900MUBU1CQC1_CL9730335_QB12899229_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_UUB_G900MUUB1CQD2_CL11214769_QB13270392_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Oreo(Android 8.1.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

R(Android 11)