Samsung GALAXY S5

G900IDVU1CQD1

· thg 5 06, 2017
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY S5 (SM-G900I) - Khu vực XSA

Tên máy Samsung GALAXY S5
Mã máy SM-G900I
Mã vùng XSA
AP/PDA

G900IDVU1CQD1

CSC

G900IXSA1CQD1

Phiên bản Android Marshmallow(Android 6.0.1)
Cập nhật thg 5 06, 2017
Key

vhmyvlmmh3n39nce

Current Version

G900IDVU1CQD1/G900IXSA1CQD1/G900IDVU1CQD1/G900IDVU1CQD1

Latest Version

G900IDVU1CQD1/G900IXSA1CQD1/G900IDVU1CQD1/G900IDVU1CQD1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G900IDVU1CQD1_CL9465984_QB13079945_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G900IDVU1CQD1_CL9465984_QB13079945_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_G900IDVU1CQD1_CL9465984_QB13079945_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_XSA_G900IXSA1CQD1_CL9465984_QB13079945_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

R(Android 11)

R(Android 11)

Q(Android 10)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Q(Android 10)

Lollipop(Android 5.1.1)

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.1.1)

R(Android 11)

R(Android 11)